Instruktor

Nasz instruktor wraz z gen. Choi Hong Hi.

Mgr inż. Zbigniew Semp: absolwent Politechniki Wrocławskiej, członek Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do w latach 2011-2015, egzaminator Polskiego Związku Taekwon-do, prezes Okręgowego Związku Taekwon-do we Wrocławiu, prezes Centrum Taekwon-do I.T.F. we Wrocławiu.

Czynnie trenuje Taekwon-do od 1981 roku w Klubie Sportów Azjatyckich we Wrocławiu, a od 1991 w Centrum Taekwon-do I.T.F., w którym jest głównym instruktorem. Trenował pod okiem Krzysztofa Soji (1 Cup), Janusza Żmudzińskiego (2 Dan) i dr Andrzeja Bryla (3 Dan), przed którym zdaje kolejno egzaminy na stopnie uczniowskie, aż do uzyskania stopnia 4 Cup.

W roku 1987 ukończył pierwszy w Polsce kurs instruktorów Taekwon-do I.T.F. pod okiem ówczesnego Dyrektora Technicznego International Taekwon-do Federation – Mistrza Park Jung Tae (VIII Dan), przed którym złożył egzamin na stopień 2 Cup z wynikiem pozytywnym. Od tego też roku prowadzi treningi Taekwon-do w KSA, a potem w Centrum Taekwon-do I.T.F. we Wrocławiu. W roku 1989 złożył egzamin na stopień 1 Dan przed Mistrzem Choi Jung Hwa (VII Dan). Ze względu na powołanie do wojska, a następnie sprawy osobiste przystąpił do egzaminu na stopień 2 Dan dopiero w roku 1993 i uzyskał ten stopień przed Sabumem Kim Jong Su (V Dan).

Mgr Zbigniew Semp podczas seminarium z gen. Choi Hong Hi.

Kolejne egzaminy na stopnie mistrzowskie: III Dan w 1995 roku przed Sabumem Pak Bong Dok (VI Dan), IV Dan w roku 1997 przed komisją egzaminacyjną w skladzie: Gen. Choi Hong Hi (IX Dan), Rhee Ki Ha (IX Dan), Kong Young Il (IX Dan), Choi Jung Hwa (VIII Dan), V Dan w roku 2004 przed komisją egzminacyjną w składzie: Willem Jacob Bos (VIII Dan), Tadeusz Łoboda (VI Dan), Jerzy Jedut (VI Dan), Zbigniew Bujak (VI Dan), Janusz Gutkowski (VI Dan), Lazos Tsilfidis (VI Dan), VI Dan w roku 2009 przed komisją egzaminacyjną w składzie: Ung Kim Lan (VIII Dan), Jerzy Jedut (VII Dan), Zbigniew Bujak (VII Dan), Janusz Gutkowski (VI Dan), VII Dan i tytuł – SAHYUM 07.11.2015 przed komisją egzaminacyjną w składzie: Hektor Marano (IX Dan), Ung Kim Lan (IX Dan) oraz VIII Dan 6.08.2023 w Dormundzie przed komisją egzaminacyjną w składzie Ung Kim Lan (IX Dan), Rolf Becking (IX Dan).

W latach 80-tych był wielokrotnie uczestnikiem ogólnopolskich turniejów Taekwon-do I.T.F., zarówno jako zawodnik jak i trener.

Uczestniczył wielokrotnie w seminariach szkoleniowych z Ojcem Taekwon-do gen. Choi Hong Hi (IX Dan) oraz z Mistrzem Choi Jung Hwa (VIII Dan).

W roku 1991 założył Centrum Taekwon-do I.T.F. we Wrocławiu, a następnie otworzył filie w Brzegu i w Jelczu Laskowicach. Od początku jest członkiem Polskiego Związku Taekwon-do. Pod jego kierunkiem między innymi zawodnicy Joanna Król, Ewelina Rogala, Wojciech Łopusiewicz i Kacper Wodiany sięgnęli po najwyższe laury sportowe na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej.

W uznaniu zasług, za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, jako trener i działacz sportowy odznaczony został:

  • 18-02-2004 przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego – „Brązowym Krzyżem Zasługi
  • 03-10-2011 przez Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza – Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”
  • 09-01-2004 przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Halinę Łybacką – Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”
  • 07-09-1999 przez prezesa UKFiT ministra Jacka Dębskiego – Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz kultury Fizycznej”