Definicja Taekwon-Do

W dosłownym tłumaczeniu:

 • TAE – skakanie i loty w powietrzu, kopnięcia i gwałtowne uderzenia nogami;
 • KWON – ciosy, uderzenia ręką lub pięścią;
 • DO – drogę, sposób postępowania. Sztuka dotyczy sfery psychiczno – moralnej człowieka.

Generał CHOI HONG HI twórca Taekwon-do mówi:

Taekwon-do jest walką bez użycia broni, wymyśloną dla celów samoobrony.

oraz

Taekwon-do jest sztuką dyscyplinowania umysłu poprzez dyscyplinowanie ciała.

Taekwon-do powstało 11.04.1955r.

International Taekwon-do Federation (Międzynarodowa Federacja Taekwon-do) powstała w roku 1966.

Przysięga Taekwon-do

 1. Będę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących zasad w Taekwon-do.
 2. Będę szanował instruktora, wyższych stopniem i innych ćwiczących.
 3. Nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętności.
 4. Będę bronił wolności i sprawiedliwości.
 5. Będę uczestniczył w budowie pokojowego świata.

Zasady Taekwon-do

 1. Ye Ui – grzeczność, uprzejmość,
 2. Yom Chi – uczciwość, rzetelność,
 3. In Nae – wytrwałość, samozaparcie,
 4. Guk Gi – samokontrola, opanowanie,
 5. Baekjul Boolgool – odwaga, niezłomny duch.

DO JANG sala treningowa – regulamin

 1. Przy wejściu i wyjściu należy wykonać ukłon.
 2. Unikać niepotrzebnych rozmów, a zachowywać koncentrację i skupienie uwagi.
 3. Nie powinno się jeść, palić tytoniu i spożywać napojów.
 4. Nie należy nosić obuwia.
 5. Bez pozwolenia instruktora nie wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń.
 6. Wszystkie uwagi i zapytania do instruktora kierować przed i po treningu.

Składowe treningu taekwon-do

 1. Gibon Yonsup (techniki podstawowe):
  • Sogi (pozycje),
  • Son Gisool (techniki ręczne):
   • Gong Gyok Gi – techniki ataku,
   • Bang Eau Gi – techniki obrony,
   • Noowo Son Gisool – techniki ręczne w parterze,
  • Bal Gisool (techniki nożne):
   • Gong Gyok Gi – techniki ataku,
   • Bang Eau Gi – techniki obrony,
   • Noowo Bal Gisool – techniki nożne w parterze.
 2. Tul (układy formalne).
 3. Matsogi (walka):
  • Sambo Matsogi – walka na 3 kroki,
  • Ibo Matsogi – walka na 2 kroki,
  • Ilbo Matsogi – walka na 1 krok,
  • Ban Jayu Matsogi – walka półwolna,
  • Jayu Matsogi – walka wolna,
  • Bal Matsogi – walka samymi nogami.
 4. Dallyon (utwardzanie i wzmacnianie kończyn i ciała m.in. podczas pracy na przyrządach).
 5. Hosin Sool (samoobrona):
  • Jappyosul Tae – uwalnianie z trzymań,
  • Dunjigi wa Torojigi – rzuty i pady,
  • Dae Moogi – obrona przed uzbrojonym napastnikiem.

Sekrety treningu Taekwon-do

 1. Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania, które należy znać i zawsze o nich pamiętać.
 2. Odległość oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewniały jak największą skuteczność.
 3. Ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym tzn. technikę wykonujemy z ruchu (zamachu, rozpędu) wstecznego. Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy w jakiejkolwiek fazie, kontynuujemy wykonanie od początku do końca.
 4. Każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych. Wydech powinien być jak najkrótszy i rozpoczynać się zdolnej części brzucha.
  Podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte oraz rozluźnione.
 5. Fala. Wykonanie ciosu czy bloku z gwałtownym obniżeniem środka ciężkości dodaje ruchowi siły.
 6. Wydech, ruch nóg i rąk muszą być zakończone w tym samym ułamku sekundy. W wykonanie każdej techniki powinniśmy zaangażować całe ciało. Ruch rozpoczynają duże ale wolniejsze grupy mięśniowe, kończą mięśnie małe lecz szybkie. W ruch należy angażować mięśnie brzucha i obręczy barkowej.

Teoria siły

 1. Siła reakcji – w myśl III zasady dynamiki Newtona działaniu każdej siły towarzyszy przeciwdziałanie siły jednakowej lecz przeciwnie skierowanej. Jeżeli przeciwnik ruszy z dużą prędkością to najlżejszy cios będzie sumą jego własnego ataku i ciosu. Uderzenie jedną ręką z gwałtownym cofnięciem drugiej ręki wywołuje podobny efekt do wyżej opisanego podnosząc siłę uderzenia.
 2. Koncentracja – odnosi się do: skupienia całej siły ciosu lub bloku na jak najmniejszej powierzchni skupienia umysłu przed oraz w czasie wykonywania techniki.
 3. Równowaga – zachowanie równowagi jest niezbędnym warunkiem wykonania jakiejkolwiek techniki Taekwon-do.
 4. Kontrola oddechu – każdą technikę wykonuje się z głośnym wydechem.
 5. Masa – II zasada dynamiki Newtona mówi że siła jest iloczynem masy i przyspieszenia(F=m*a), więc im większa masa tym większa siła.
 6. Szybkość – jest zdolnością do wykonywania ruchów w jak najmniejszych odcinkach czasu. Energia kinetyczna (energia ciała o masie m i prędkości v) uzyskiwana podczas ruchu wyraża się wzorem Ek=½m*v2 Wzrost masy powoduje także wzrost energii, natomiast wzrost prędkości spowoduje wzrost energii do kwadratu, więc szybkość wykonania technik w Taekwon-do ma znaczenie decydujące o sukcesie.