Punkty witalne

Tajemnice witalnych punktów Kupso, czyli miejsc wrażliwych na atak na ciele człowieka.

Ciało ludzie jest wrażliwe. Konsekwencją urazu jakiegokolwiek obszaru ciała jest ból i w zależności od miejsca oraz siły uderzenia, krótszy lub dłuższy rozstrój któregoś z istotnych narządów ciała, niekiedy ze skutkiem groźnym dla zdrowia, a nawet śmiertelnym.

Istnieje na ciele człowieka kilkadziesiąt miejsc o szczególnej wrażliwości na ciosy. Są to takie punkty, których położenie sprzyja konstrukcyjnie przenoszeniu energii kinetycznej zadanego w nie uderzenia na leżące w głębi narządy wewnętrzne, nerwy i ich sploty, głównie arterie i ich żyły i ich rozgałęzienia i przyczepy mięśniowe. W Taekwon-do nazywane są one Kupso, czyli punktami witalnymi ludzkiego ciała.

Orientacja w ich rozmieszczeniu pozwala w pewnym stopniu ustrzec się błędów w obronie własnego ciała i podnosi skuteczność wykonywanych technik, zaś znajomość skutków zadawanych w nie uderzeń umożliwia w pewnym zakresie regulację natężenia stosowanej obrony i ataku. Uprawiając Taekwon-do, warto znać możliwe skutki zastosowania ćwiczonych technik- obrażenia i konsekwencje, jakie mogą wywołać w organizmie człowieka- by ustrzec się bezkrytycznego, niezróżnicowanego ich stosowania w przypadku zagrożenia.

Dla obezwładnienia napastnika, zadawanie uderzeń na oślep i z niekontrolowaną siła jest niecelowe i niebezpieczne, powodując niejednokrotnie skutki większe od zamierzonych, przekraczające granice obrony koniecznej. Z tego powodu, adept Taekwon-do winien znać wymienione tu i opisane punkty witalne ciała ludzkiego, umieć dobrać miejsce, sposób i intensywność uderzeń, oraz ogólnie orientować się w ich działaniu i skutkach.

Po odrzuceniu z wszelkich możliwych, miejsc o stosunkowo mniejszej wrażliwości, trudniej dostępnych w sytuacji walki oraz o powierzchni wymagającej precyzji ciosu przekraczającej realne warunki walki wręcz, dysponujemy zestawem 49 punktów witalnych, czyli punktów Kupso o wysokiej wrażliwości na uderzenie, nawet przy jego umiarkowanej sile.
Klasyfikacja punktów witalnych

Przedstawiony tu wykaz Kupso wyodrębnia dwie kategorie punktów witalnych: punkty witalne podstawowe i punkty witalne drugorzędne.

Punktem witalnym podstawowym jest taki punkt ciała człowieka, którego zaatakowanie z wielką siłą może spowodować jego śmierć lub trwałe kalectwo.

Punkt witalny podstawowy jest okolicą ciała szczególnie bogato unerwioną. Nawet stosunkowo niewielki i nieuszkadzający narządów wewnętrznych uraz może tu natychmiast po zadziałaniu spowodować wstrząs pourazowy, czyli gwałtowną reakcję organizmu, ogólnie objawiającą się bladością skóry i błon śluzowych, sinicą warg oraz zaburzeniami oddechowymi i krążeniowymi o różnym nasileniu. Objawy te najczęściej przemijają szybko, po kilku kilkunastu sekundach, mogą też doprowadzić do zatrzymania czynności serca i zgonu.

Klasyfikacja punktów witalnych

Przedstawiony tu wykaz Kupso wyodrębnia dwie kategorie punktów witalnych: punkty witalne podstawowe i punkty witalne drugorzędne.

Punktem witalnym podstawowym jest taki punkt ciała człowieka, którego zaatakowanie z wielką siłą może spowodować jego śmierć lub trwałe kalectwo.

Punkt witalny podstawowy jest okolicą ciała szczególnie bogato unerwioną. Nawet stosunkowo niewielki i nieuszkadzający narządów wewnętrznych uraz może tu natychmiast po zadziałaniu spowodować wstrząs pourazowy, czyli gwałtowną reakcję organizmu, ogólnie objawiającą się bladością skóry i błon śluzowych, sinicą warg oraz zaburzeniami oddechowymi i krążeniowymi o różnym nasileniu. Objawy te najczęściej przemijają szybko, po kilku kilkunastu sekundach, mogą też doprowadzić do zatrzymania czynności serca i zgonu.

Ogólnie, okolicami ciała podatnymi na wstrząs pourazowy są:

  • głowa,
  • gałka oczna,
  • krtań,
  • narządy płciowe,
  • klatka piersiowa.

Skutek ciosu w podstawowy punkt witalny zależny jest bardziej od jego siły niż precyzji trafienia. Nie jest tu możliwy ścisły rozdział skutków urazu w postaci szoku nerwowego, intensywnego bólu i oszołomienia, a skutkami w postaci utraty przytomności, w zależności od siły zadanego uderzenia. Atak wykonywany na podstawowy punkt witalny nie pozwala na realistyczne przewidywanie rodzaju i stopnia ewentualnego uszkodzenia struktur ciała, decyduje tu, bowiem zmienna, indywidualna odporność każdego organizmu oraz niedająca się do końca regulować, siła oddziaływania ciosu. Stąd, efekty uderzenia w podstawowy punkt witalny można podać jedynie orientacyjnie, z zastrzeżeniem, że każde uderzenie w taki punkt może wywołać skutki mniej lub bardziej odległe od zamierzonych.

Punktem witalnym podstawowym jest taki punkt ciała człowieka, którego zaatakowanie z wielką siłą może wywołać u niego utratę przytomności, obezwładniający ból, szok nerwowy i/lub utratę pionowej pozycji ciała.

Atak skierowany na punkt witalny drugorzędny stosuje się dla unieszkodliwienia napastnika, przez pozbawienie go możliwości lub chęci do dalszej agresji, oszczędzając w miarę możliwości miejsca, których wrażliwość stwarza groźbę, stosunkowo łatwego wywołania nieodwracalnych, a niepożądanych skutków. Należy się liczyć jednak z możliwością spowodowania różnego stopnia uszkodzeń atakowanej części ciała w postaci złamań kości, zmiażdżeń tkanek, wylewów lub obrzęków, mogących doprowadzić nawet do trwałego kalectwa.

Położenie punktów witalnych na ciele

Klasyfikacja 49 punktów witalnych ciała ludzkiego rozróżnia 27 punktów witalnych podstawowych, położonych z reguły na osi głównej ciała, oraz 22 punkty witalne drugorzędne, przeważnie umiejscowione na kończynach.

Ciało ludzkie można podzielić na 5 rejonów podstawowych:

  1. Głowa
  2. Szyja
  3. Tułów
  4. Kończyny górne
  5. Kończyny dolne