Wymagania egzaminacyjne

Egzaminator: mgr inż. Zbigniew Semp VII DAN

10 KUP

 1. Tull
  • znajomość Saju Jirugi
  • znajomość Saju Makgi
 2. Sparring
  • sambo matsogi bez partnera 2el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • apcha ollygi
  • golcho ollygi
  • ap cha busigi
  • dollyo chagi
  • narani so kaunde jirugi
  • gunnun so kaunde jirugi
  • gunnun so bakat palmok najunde yop makgi
  • gunnun so sonkal najunde yop makgi
  • gunnun so an palmok kaunde yop makgi
 4. Test sprawności
 5. Teoria

9 KUP

 1. Tull
  • Saju Jirugi
  • Saju Makgi
  • Znajomość Chon – ji
 2. Sparring
  • sambo matsogi gunnun s 3el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • apcha ollygi
  • golcho ollygi
  • ap cha busigi
  • dollyo chagi
  • yop cha jirugi (w miejscu)
  • twimyo ap cha busigi
  • annun so kaunde jirugi (w miejcu)
  • gunnun so nopunde jirugi
  • gunnun so bakat palmok chookyo ap makgi
  • niunja so an palmok kaunde makgi
 4. Test sprawności
 5. Teoria

8 KUP

 1. Tull
  • Chon – Ji
  • Znajomość Dan – Gun
 2. Sparring
  • sambo matsogi 6el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • ap cha busigi
  • dollyo chagi
  • yop cha jirugi
  • naeryo chagi (w miejscu)
  • dwit cha jirugi (w miejscu)
  • yop cha jirugi po obrocie (w miejscu)
  • twimyo ap cha busigi
  • twimyo dollyo chagi
  • twimyo yop cha jirugi
  • niunja so palmok daebi makgi
  • niunja so sonkal daebi makgi
  • niunja so sonkal yop taerigi
  • niunja so sang palmok makgi
 4. Test sprawności
 5. Teoria

7 KUP

 1. Tull
  • Dan – Gun
  • Znajomość Do – San
 2. Sparring
  • ibo matsogi 4el.
 3. Techniki nożne i ręczne
  • ap cha busigi
  • dollyo chagi
  • yop cha jirugi
  • naeryo chagi
  • dwit cha jirugi
  • yop cha jirugi po obrocie
  • goro chagi (w miejscu)
  • naeryo chagi po obrocie (w miejscu)
  • bandae goro chagi (w miejscu)
  • twimyo ap cha busigi
  • twimyo dollyo chagi
  • twimyo yop cha jirugi
  • twimyo goro chagi
  • twimyo naeryo chagi
  • gunnun so sun sonkut tulgi
  • gunnun so dung jooomuk
  • nopunde yop taerigi
  • gunnun so bakat palmok
  • nopunde yop makgi
  • gunnun so bakat palmok
  • nopunde hecho makgi
 4. Test sprawności
 5. Teoria

6 KUP

 1. Tull
  • Do – San
  • Znajomość Won – Hyo
 2. Sparring
  • ibo matsogi 6el.
  • hosin – sul 5el.
 3. Techniki nozne i ręczne
  • ap cha busigi
  • dollyo chagi
  • yop cha jirugi
  • naeryo chagi
  • dwit cha jirugi
  • yop cha jirugi po obrocie
  • goro chagi
  • naeryo chagi po obrocie
  • bandae goro chagi
  • twimyo ap cha busigi
  • twimyo dollyo chagi
  • twimyo yop cha jirugi
  • twimyo goro chagi
  • twimyo naeryo chagi
  • twimyo dwit cha jirugi
  • twimyo dolmyo yop cha jirugi 180°
  • twimyo dolmyo naeryo chagi 180°
  • gunnun so dolimyo makgi
  • niunja so sonkal anuro nopunde taerigi
  • gojung so kaunde baro jirugi
 4. Test sprawności
 5. Teoria